Aktuelt

Infratek-lærlinger møtte olje- og energiministeren

Adrian Dovran og Kasper Strandem Tryver er lærlinger hos Infratek, i energimontørfaget. I dag møtte de olje- og energiminister Tord Lien som ber næringslivet om å ta ansvar og legge til rette for fagbrev og lærlinger.

27/10/2016
Infratek-lærlinger møtte olje- og energiministeren

– Det er på ryggen av norsk ungdom vi skal skape verdiene i fremtiden, sier Tord Lien. Se videoinnslag om møtet her, på enerWE – energibransjens digitale kanal:
http://enerwe.no/hr/det-er-pa-ryggen-av-norsk-ungdom-vi-skal-skape-verdiene-i-fremtiden/

Vil kjøre el-lastebil med Infratek

Et av Norges  viktigste miljøinitiativ, ELinGO, ruller fremover. Med sin kompetanse er Infratek en viktig brikke på veien mot en mer klimavennlig godstransport.

 

 

21/10/2016
Vil kjøre el-lastebil med Infratek

Professor i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, Oluf Langhelle, og  Runar Søråsen fra Miles Ahead AS (spesialist på å identifisere og utnytte nye forretningsmuligheter for bedrifter som bruker smidige innovasjonsstrategier) drar i disse dager rundt i Norden for å kartlegge kompetanse, få innspill fra partnere og videreutvikle ELinGO. Første workshop i ELinGO ble avholdt 18-10-2016, hos Infratek på Alnabru.
- Vi er først hos Infratek som er en av partnerne i prosjektet. Så drar vi videre til Lyse, Volvo i Sverige og NHO de nærmeste dagene. Jeg leder delprosjektet «realisering og industrialisering» og Oluf leder delprosjektet om samfunnsmessige rammebetingelser. Et viktig element er å kunne dokumentere ulike forretningsmodeller, sier Søråsen.

Godstransport er avgjørende for næringslivet, men bidrar til store klimagassutslipp. Godstransport på veien  antas å øke med 65 % til 2050, samtidig som Norge skal bli klimanøytralt. Derfor  bør også godstransporten elektrifiseres. Dette skal prosjektet ELinGo forske på. Går alt etter planen, kan den nye E39, veien mellom Kristiansand og Trondheim, kanskje omdøpes til EL39 når den skal stå ferdig i 2035.

Ambisjonen er at den 1100 kilometer lange strekningen skal elektrifiseres, og vi ser på flere muligheter for løsninger, så som induktiv ladning mellom kjøreveien og bil, luftkabel med pantograf på førerhus (godstransport og busser) eller skinne i veibanen (fysisk ladning). Dermed kan godstransport/ kjøretøy lades under kjøring. 
Uansett alternativ vil Infratek kunne bidra, både som partner i prosjektet som de er i dag. Men også kunne få oppdrag, sier Søråsen.
Delprosjektene  Langhelle  leder skal resultere i en rapport i Q1 2017.

- Nesten alle andre bransjer klarer å senke sine miljøutslipp, bortsett fra godstransport. Derfor er prosjektet ekstremt viktig, sier Langhelle.

Divisjonssjef Jarle Pettersen i Infra Solutions mener det er helt riktig av Infratek å involvere seg i prosjektet.
- Vi er størst i Norden på å bygge ladestasjoner. Vi har kompetanse innen dette fagfeltet, og kan gjennom ELinGO få nye oppdrag, og innblikk inn i et framtidig enormt marked. Ikke i dag, men et år er som kjent 365 dager – og framtiden ligger foran oss, sier Pettersen.

ELinGO skal gjennomføres i samarbeid med bedrifter som ønsker å engasjere seg i elektrifisering av godstransporten på veg. Prosjektet eies av Statens vegvesen mens den daglige koordineringen av prosjektet er tillagt SINTEF Byggforsk. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Norges forskningsråd.
Infratek er en av 11 partnere (bedrifter), blant annet sammen med Siemens, Volvo og NTNU.

Mer info om prosjektet på www.elingo.no

På bildet: , f.v.: Hugo Cardoso (Infratek), Jarle Pettersen (Infratek), Runar Søråsen og Oluf Langhelle hadde mye å diskutere i workshopen.

Tunell-gjennomslag for Infratek

Infratek skal stå for elektrotekniske installasjoner i den nye tunellen på E16, mellom Sandvika og Wøyen i Bærum. Dette er Infrateks første tunell-kontrakt.

20/09/2016
Tunell-gjennomslag for Infratek

- Vi vant på pris, som var det eneste kriteriet, og verdien på kontrakten med Statens Vegvesen er 20,59 millioner kroner, sier divisjonssjef Jarle Pettersen. Det er Infrateks divisjon Infra Solutions som skal stå for arbeidet.

- Dette er en stor dag for oss. Vi kommer inn i et nytt marked, et marked som er i sterk vekst. Med denne kontrakten viser vi at Infratek er konkurransedyktige også her. Dette prosjektet gir Infratek en ny dimensjon. Vi ser bokstavelig talt lys i tunellen, sier divisjonssjef Jarle Pettersen. 

Entreprisen gjelder levering og utførelse av elektroinstallasjoner for Bjørnegårdtunnelen og tilhørende stengepunkter i dagen ved tunnelportaler. Tunnelen består av to løp med to kjørefelt i hvert løp. I tillegg er det tre tekniske bygg. 
Bjørnegårdtunnelen er en 2,3 km lang to-løps tunnel som inngår i den nye E16-løsningen i Sandvika. Trafikken blir betydelig og de tekniske installasjonene tilsvarende. Elektrojobben omfatter blant annet levering og montering av 88 km kabler, tre hovedtavler og tre UPS-anlegg (Uninterruptible Power Supply er backup-løsning hvis nettet faller ut og sikrer at vitale funksjoner i tunellen fortsatt kan fungere). 

Infratek skal også montere og tilkoble i alt 1 653 armaturer i tunellanlegget. Oppdraget omfatter også tilkobling av til sammen 48 vifter. Frist for ferdigstillelse av begge oppdragene er satt til 13. desember 2019.

Netteiere kan spare millioner

Infratek er eksperter på arbeid under spenning (AUS). Arbeidsmetoden kan gi netteiere store besparelser i kroner, og mer stabil kraftleveranse. – For Norgesnett kan det være snakk om opptil 10 millioner i KILE-kostnader i året. En betydelig del av denne kostanden begrunnes med utkoblinger i forbindelse med planlagt arbeid. Med AUS kan strømutkoblinger reduseres betraktelig, sier avdelingsleder Arild Borge i Norgesnett.  Dette gir helt klart mer fornøyde kunder.

16/09/2016
Netteiere kan spare millioner

På Asmaløy i Hvaler kommune har en linjeskillebryter kilt seg fast i 20 kV fordelingsnettet. Da kan netteieren Norgesnett enten slå av strømmen for flere tusen husene og hyttene videre ut på Hvaler-øyene, gjøre omfattende omkoblinger i høyspenningsnettet eller benytte seg av AUS for å utbedre feilen.
- Mange på hyttene utover her praktiserer hjemmekontor i langhelgene, med PC og andre ting som krever strøm. Både de og fastboende skal varsles ved planlagt strømutfall. Og selv om vi gjør informerer blir enkelte kunder selvsagt irritert. Flere ringer kundeservice og omdømmet vårt går ned. En viktig faktor er også at vi får økte kostnader for ikke-levert energi (KILE). Dessuten er arbeidsmetoden med AUS vel så effektiv. I Norgesnett har vi nå virkelig satt AUS på agendaen. Vi kommer uten tvil til å bruke denne ekspertisen mye mer fremover, sier Borge som sammen med teamet sitt kunne følge utbedringsarbeidet med venderen på Asmaløy på nært hold da Infrateks montører kjørte den firehjulsdrevne lastebilen med lift innover svabergene.

Montørene Erlend Teig og Lindulf Gaustad  forklarer de fremmøtte etter hvert som arbeidet skrider fram. Duoen  etterlater ingen tvil, sikkerhet først. – Det gjelder å ha kontroll på risiko-faktorene, sier Erlend Teig. 

REN – rasjonell elektrisk nettvirksomhet - arrangerer temadager om AUS 20. og 21. september på Gardermoen. Der vil Infratek også ha en demonstrasjon. Infratek er en av få aktører som har lang erfaring med arbeidsmetoden.

-  Mannskapene vi bruker til AUS er som Erlend og Lindulf svært erfarne, har lang opplæring og generelt solid faglig kompetanse. Dette er en krevende og farlig jobb uten riktig kunnskap. Uansett tilgjengelighet og terreng tar vi AUS-oppdrag. Riktig utstyr fra A til Å er ekstremt viktig, det samme er opplæringen i bruken av dem. Mange AUS-montører mener at de faktisk føler seg tryggere når de arbeider under spenning, for da har de selv kontroll på alle risikofaktorene. Statistikk fra flere land der AUS har en større utbredelse enn i Norden, bekrefter også at AUS faktisk er en mer sikker arbeidsmetode enn å jobbe på utkoblet anlegg, sier avdelingsleder Kjell Løvbakken i Infratek.
 
En annen fordel med AUS er at det sikrer full redundans i strømnettet. 

Norgesnett AS er et heleid datterselskap av Fredrikstad Energi AS og har gjennom områdekonsesjon ansvaret for strømnettet i kommunene Fredrikstad (ikke kommunedel Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski og Askøy. Norgesnett har omlag 93.000 kunder.

Avdelingsleder Arild Borge i Norgesnett (blå hjelm) og avdelingsleder Kjell Løvbakken i Infratek (t.v) fulgte arbeidet på Asmaløy på nært hold.
alt

Infratek skal sørge for opplyst Oslo

Infratek skal de fire neste årene sørge for at det er lys langs kommunale veier, i parker, lysløyper og idrettsanlegg i Oslo. - Dette er en stor og viktig kontrakt for oss. Vi har hatt et godt samarbeid med Oslo kommune og Bymiljøetaten i mange år, og ser fram til å fortsette samvirket, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek.

17/08/2016
Infratek skal sørge for opplyst Oslo

Kontrakten mellom Oslo kommune v/Bymiljøetaten og Infratek ble skrevet under i går. Avtalen har en varighet på fire år, med opsjon på ytterligere to år. 

- Oppgavene innebærer i korte trekk drift- og vedlikehold av alt det kommunale gatelyset for Oslo kommune, men også mindre prosjektoppdrag. Det være seg reparasjon og skader av påkjørte master eller utbedring av feil på mørke lamper i master og stolper. Videre består oppgaven i diverse administrasjon, koordinering og utbedring av feil i styringssystemet for gatebelysningen, som består av omkring 762 veilystennpunkt, der ca. 100 deles med Statens Vegvesen, sier Jarle Pettersen.
 
Gatelysanleggene i Oslo består av over 67 000 lampepunkter. I tillegg har Bymiljøetaten 110 km lysløyper med ca. 3000 lampepunkter og 45 idrettsanlegg med 1000 lampepunkter. 
 
- Det er et meget kompleks og sammensatt system. Gjennom jobben vi har gjort for Bymiljøetaten de mange forgående årene har vi god oversikt, og gode rutiner for å sørge for at hovedstaden til en hver tid er opplyst. Vi har svært erfarne montører som jobber med dette produktet. Sammen med Bymiljøetaten skal vi gjøre rutinene for drift av det største kommunale lysanlegget i Norge enda bedre, sier divisjonssjef Jarle Pettersen i Infratek.

Infratek vant anbudet i konkurranse med fem andre tilbydere. 

Det er Infrateks divisjon Infra Solutions som har inngått avtalen med Bymiljøetaten. Infra Solutions er eksperter på drift, vedlikehold og nyproduksjon av belysningsanlegg både i offentlige og industrielle miljøer. Gjennom varemerket INFRAGLOW leverer Infra Solutions ledesystemer til tuneller, offentlige bygg og institusjoner, hotell, cruiseskip, fabrikker og forretningsbygg. Infratek Solution bygger og drifter også ladestasjoner for el-biler og er den største aktøren på hurtiglading.
alt
Anette Bjerke, leder trafikkstyring og belysning i Bymiljøetaten og Jarle Pettersen, divisjonssjef Infra Solutions.

 

Test 2 = None

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Oslo kommune
Sted:
Karl Johans gate
Arbeid utført:
Montere banner

Ingen som er i Oslo denne uken kan unngå legge merke til at Norway Cup er i gang. Infratek er med på å gjøre verdens største fotballturnering synlig i gatebildet.

 

Når utestedene langs Norges paradegate, Karl Johan, stenger og de siste festløvene begynner å traske hjem inntar Infratek Solutions avd. 5240 gatebildet. 
- For å få hengt opp bannere må vi bruke lift, og annet utstyr som tar plass. Derfor denne typen arbeid gjøres om natta, sier teknisk saksbehandler Bjørn Andersen. 

Infratek har kontrakt med Oslo kommune om å henge opp bannere i forbindelse med ulike arrangementer. Norway Cup er et eksempel, Nobelpris-utdelingen og Oslo Military Tattoo to andre. 

- I tillegg henger vi opp lys i forbindelse med julegater. Både dette og opphenging av bannere er et håndverk som krever spesiell kompetanse og spesialutstyr i tillegg til sertifikat og godkjenninger. Man kan ikke jobbe nær trikkens kjøreledning uten å vite hva man gjør…, sier avdelingsleder Jon-Henrik Hem.

I tillegg til bannere installerer vi også dekorativ fasadebelysning til både private og offentlige bygg.

Se bilder fra casen

Kunde:
Statkraft
Sted:
Songa kraftstasjon, Arabygdi
Arbeid utført:
Skifte kabel fra 300 til 420 kV

Odd Agnar Drivvoll, Øystein Gullestad og Ole Nielsen har hatt Arabygdi øverst i Telemark som arbeidsplass i vår og forsommer. Statkrafts kraftstasjon Songa oppgraderes. Infratek jobb er å bytte fra oljekabel til PEX-kabel på anlegget. Totalt har Infratek lagt inn 1050 meter med 420 kV kabel. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse og det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420kV, slik Infratek er.

 

Songa kraftstasjon ligger rett ved en av Norges dypeste innsjøer, Totak, og ble satt i drift i 1964. Nå blir det altså oppgradert, i løpet av juni skal arbeidene være ferdig og vannet igjen komme ned de 287 meterne i rørfallet.Infrateks trio er i rute, og har sin del av prosjektet under god kontroll der de jobber på stillaset over inngangsporten til kraftstasjonen. 

- Grunnjobben vår her på Songa har vært å bytte fra oljekabel på 300 kV till PEX-kabel på 420 kV. Sentralnettet utenfor stasjonen er kun dimensjonert for 300 kV, men Statkraft ønsker å oppgradere stasjonen for framtiden, sier bas Odd Agnar Drivvoll.
Foruten skifte av kanel, skifter også Infratek kabelavslutningene og overspenningsavledere ved anlegget

Testing av «nye» Songa skjer i disse dager. Avdelingsleder Jan Torstensen sier prosjektet har hatt en stram tidsplan.
- Vinduet er de ukene Statkraft har stengt igjen krana, sier Torstensen. Han karakteriserer oppdraget for Statkraft slik: Infratek har lykkes godt med denne type jobber i kraftstasjoner de siste årene. Vårt entreprenørskap, kraftfulle gjennomføring og innsalg av løsning er oppskriften for å lykkes med disse oppdragene.

Se bilder fra casen

Kunde:
Agder Energi
Sted:
Kristiansand
Arbeid utført:
Heve linje

Infrateksavdeling Regionalnett Østfold gjennomførte i mai 2015 en jobb hos Agder Energi. Arbeidet bestod av å heve en 132kV linje som gikk over Stølen avfallsanlegg.

Infratek installerte ny fagverksmast med en høyde på 40 meter, og erstattet en eksisterende fagverksmast med en ny på 36 meter. Det ble laget nye fundamenter til hver mast. Mens fundamentene var i produksjon reiste to representanter fra Infratek ned til Ungarn for å overvære fabrikkmonteringen av de nye mastene slik at alt skulle bli klart for heising av master og montering av faser.

- Vi ble tildelt strømstans i syv dager og reiste ned på søndag kveld for å være klare til å gå i gang fra tidlig mandag morgen, forteller produksjonsleder Stål Lind.

Etter at linjen var spenningsprøvd og jordet gikk man straks i gang med å frigjøre den eksisterende masten fra fasene mens anlegget ble klargjort for to mobilkraner som skulle heise master på tirsdag. Arbeidet som ble foretatt på den eksisterende masten, og på den nye 36 meteren som skulle opp på samme plass kunne ikke gjøres fra lift. Her ble all montasje utført manuelt.

På grunn av lastutfordringer i nettet fikk Infratek også forespørsel om å forsere arbeidet for å bli ferdig raskere.

- Vårt personell la en plan for dette og stod virkelig på for å gjennomføre arbeidet på kortere tid. Det var komplekst arbeid som krevde folk med forskjellig kompetanse, sier Lind.

Resultatet var at arbeidet ble ferdig på allerede onsdag kveld og linja ble lagt inn kl. 2100. Oppryddingen ble gjort på torsdag før hjemreise.

Det var en sliten men stolt gjeng som satte kursen hjem til Østlandet den dagen. Med en meget tilfreds kunde og enda ett linjekvalitetsprodukt levert fra Infratek var alle involverte parter fornøyde, forteller Lind.   

Kunde:
Oslo 2016
Sted:
Spikersuppa og Universitetsplassen
Arbeid utført:
Produksjon og backup

Infratek leverer strøm til event og har blant annet levert for en rekke idrettsarrangementer.

Skiskytter-VM Oslo 2016

2. til 13. mars er det arrangert Skiskytter-VM 2016 i Oslo. Avdeling Reservekraft fra Infratek har jobbet med planlegging, utførsel og beredskap av strøm. Dette blir gjort for medaljeseremonien på Universitetsplassen og folkefesten på Spikersuppa.

Energimontør Petter Nordby hadde ansvaret for Universitetsplassen under arrangementet. Arbeidet var svært viktig og sikret avbruddsfri overgang til aggregat.

- Det som skjer her før sending er at vår partner Aggreko bidrar med en så kalt gridlock, som er et styringsverktøy. Det vil si at man kan synkronisere aggregater inn mot nettspenningen. Så kan man ta over all belastningen, uten at det blir blunk i strømmen. Så kundene vil ikke merke noe, forteller Nordby.

Stian Walskrå som arbeider ved Spikersuppa er fornøyd med arbeidet. Han har vært med på mange forskjellige arrangement og prosjekt som krever likt arbeid.

- Vår lange erfaring er en stor fordel for våre kunder. Vi kan for eksempel gjøre dette for bedriftskunder, sykehus og ulike typer event slik som her, sier Walskrå.

X Games

Nylig var også Infratek på oppdrag for Sahr produksjon da Oslo for første gang var vertskap for X Games. Infratek var til stede på alle tre arenaer der det foregikk aktiviteter. På Tøyen var det big air på ski og snowboard, og skatekonkurranse i Skur 31. I tillegg var det ski og snowboard i Wyllerløypa i Oslo Vinterpark. Jarle Hellesen hadde ansvaret.

- De har vært veldig fornøyd med arbeidet vi har gjort. Vi ordnet med all strøm til produksjon og backup. Eksempelvis var det OB-busser som hadde sending til cirka 40 millioner mennesker. Å gå inn i disse bussene var som å gå inn i et produksjonsstudio. Om man ikke har backupaggregat, så kunne det tatt opp mot 30 til 40 minutter å starte OB-bussen igjen, forklarer Hellesen.

Ungdoms OL

Ungdoms OL fant sted i Lillehammer mellom 12. og 21. februar. Der hadde Infratek en riggetid på over to uker hvor vi leverte nettstrøm til scene og diverse salgstelt på arenaen. Energimontør Petter Nordby var tilstede på dette arrangementet.

- Jeg selv var i beredenskap i en uke for prøver og for åpningsseremonien. Vi leverte også strøm og ikke minst utstyr til flere arenaer nede i Lillehammer sentrum. Alt gikk etter planen og kunden var fornøyd med utførselen, avslutter Nordby.

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett
Sted:
Blommenholm
Arbeid utført:
Trafoskifte

På Blommenholm har Infratek jobbet hardt for å sikre strøm til flere tusen husholdninger i området. Like før jul smalt det nemlig da en av trafoene havarerte. Nå er ny midlertidig trafo på plass.

Infrateks regionalnettavdeling Oslo ryddet opp etter at en transformator i i Blommenholm stasjon havarerte før jul.

Etter feilsøking ble det konkludert med at feilen ikke kunne repareres på stedet, slik at ny midlertidig transformator til stasjonen måtte hentes inn.

-Transformatoren ble vinsjet ut og inn på provisoriske skinner for deretter å bli løftet opp på henger med mobil kran. Før dette kunne starte måtte alle betongbjelkene foran ned, og trafoen ble vinsjet inn ved å bruke fem kilo grønnsåpe mellom skinner og sklijern, for å flytte den cirka 42 tonn tunge transformatoren, sier prosjektleder Geir Sotnedal i Infratek.

Den gamle transformatoren på cirka 52 tonn som havarerte repareres hos ABB i Drammen og skal etter hvert tilbake.

Totalentreprenør med kraftkabel og mekanisk verksted

Infrateks kraftkabelavdeling bidro også i arbeidet med bytte av 450 meter skadet kabel fra anlegget og ut til trafoen. Kabler ble revet og nye kabler ble trukket, totalt 18 nye endeavslutninger, ni kabler med tre kabler per fase.

Infrateks mekaniske verksted utførte i tillegg branntetting av kabelgjennomføringer og nødvendig flytting og montering av låser for å sikre trafoselen mens bjelkestengsler var demontert.

Avdelingsleder for Regionalnett Oslo i Infratek Roald Kleivi er fornøyd med gjennomføringen og ser framover mot videre vekst.

- Infratek leverer stadig flere oppdrag på høyere spenning. Innenfor regionalnettsmarkedet satser vi på vekst i årene som kommer, sier Kleivi.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.