Aktuelt

Infratek vant Statnett-kontrakt

Infratek har inngått en avtale med Statnett SF vedrørende ombygging av Hamang Transformatorstasjon ved Sandvika i Bærum kommune. Kontrakten innbefatter grunn-, betong- og montasjearbeid, og har en samlet verdi på 40-50 millioner kroner.

16/02/2017
Infratek vant Statnett-kontrakt

Stort prosjekt for fremtidig strømnett

Prosjekt Hamang er en del av Nettplan Stor-Oslo. Dette er en samlet plan for fornying og forsterking av sentralnettet i og rundt hovedstaden. Kontrakten som Statnett og Infratek nå har inngått, er en av fem kontrakter på Hamang-prosjektet, der Infratek er hovedbedrift. Infratek skal koordinere de andre kontraktene som skal foregå samtidig på området.

- Vi er svært glad for denne kontrakten. Statnett har vurdert Infratek høyt på tverrfaglighet og HSEQ (health, safety, environment og quality). Dette er områder Infratek satser sterkt på, så det er vi fornøyd med, sier Lars-Erik Sundell, avdelingsleder Regionalnett Infratek Østfold.

Prosjektet er omfattende, og mange avdelinger i Infratek vil være en del av arbeidet.

- Hamang-prosjektet omfatter leveranse fra fagområdene på Regionalnett linje, Regionalnett stasjon, Regionalnett kabel, reservekraft, mekanisk, bygg og distribusjon. Dette vil være en flott arena for oss til å kunne å vise frem vår samlede leveringsstyrke, sier Sundell.

Grunn- betong- og montasjearbeid

Arbeidet Infratek skal gjennomføre innbefatter blant annet etablering og drift av brakkeleir og riggeområder for alle entrepriser, riving av eksisterende reaktorspoler, grunn- og betongarbeid, transformatorsjakt, fundamenter, kabelkanaler, kabelgrøfter og trekkerør. I tillegg skal Infratek blant annet strekke linjer på 300 kV og 45 kV, stå for installasjon av 145 kV kabel mot nytt GIS-anlegg, sørge for 400 V stasjonsforsyning, nødaggregat og stasjonstransformator mm.

- Vi gleder oss til å sette i gang med prosjektet. Vi skal sørge for at dette blir en leveranse av høy kvalitet, som befester vår posisjon som ledende bygger av kritisk infrastruktur, sier Sundell.

Oppstart på prosjektet er allerede 13. mars 2017, og skal gå frem til høsten 2018.

Tilstede - Arbeidsglede - Bevegelse

Vår forretningside er å bygge, drifte og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Denne videoen, tatt opp på Hvaler 23. desember i fjor, gjenspeiler på en god måte våre kjerneverdier - Tilstede, Arbeidsglede og Bevegelse.

17/02/2017
Tilstede - Arbeidsglede - Bevegelse

Kjerneverdiene våre former kulturen og definerer karakteren til selskapet vårt. De veileder oss i hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi tar avgjørelser.

Tilstede
I Infratek jobber vi hver dag med å være tilstede og synlige for kunder og kolleger. Med dette mener vi at vi er engasjerte, fokuserte og bestemte i alt vi gjør.

Arbeidsglede
Som en arbeids- og kompetanseintensiv virksomhet, legger vi stor vekt på jobbtilfredshet. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har respekt for hverandre, god sans for humor og vi oppmuntrer hverandre. Våre medarbeidere skal være inspirert til å nå våre felles mål og å dyrke det unike.

Bevegelse
For å være en konkurransedyktig og effektiv organisasjon skal vi være fleksible, og viljen til å tilpasse oss og ha endringsvilje skal alltid være synlig.

 

Infratek arrangerer Energilekene 2017

16. og 17. juni samles energibransjen til kamp, lek og moro når Energilekene går av stabelen i Oslo.

14/02/2017
Infratek arrangerer Energilekene 2017

Lekene er en tradisjon som går helt tilbake til 1976, og i år er det Infratek som er arrangør. Det skal kjempes i grenene innebandy, fotball, volleyball, stafett, terrengløp, bowling og golf, og vi tar selvsagt med oss verdiene våre, tilstede - arbeidsglede - bevegelse, inn i arrangementet.

For mer info, se energilekene.com eller facebookarrangementet https://www.facebook.com/events/472780859776234/

Spørsmål kan rettes til Jørgen Fjærvold tlf. +47 926 83 527.

Påmelding sendes på e-post: RES-Energilekene@infratek.no,

Påmeldingsfrist er 1. mars 2017.

 

Vi gleder oss til elektrisk stemning!

alt

Vil du være sommervikar i Infratek?

Infratek søker vikarer som vil være med å forme fremtidens infrastruktur. Ine Skarrud var en av fjorårets sommerstudenter. Vikariatet resulterte i forlenget engasjement i Infratek som forretningsutvikler. 

09/02/2017
Vil du være sommervikar i Infratek?

Ine Skarrud (29) søkte på sommerjobben i Infratek nettopp fordi hun ville bruke kunnskapen fra industriell økonomi fra Høgskolen i Sørøst-Norge ut i praksis.

- Jeg var på jakt etter å opparbeide meg relevant erfaring til utdannelsen min. Stillingsutlysningen fokuserte på strategi, prosjektledelse og markedsundersøkelser, områder jeg har inngående faglig kunnskap innen, sier Ine Skarrud.

Bredt spekter av oppgaver

Infratek vektlegger at studentene skal få utvikle seg faglig innfor ulike divisjoner. I løpet av sommeren 2016 kartla Ine og de andre sommervikarene Infrateks forretningsmuligheter innenfor områder som elektrifisering av havner, off-grid ladestasjoner for elbil, altså en ladestasjon som ikke har tilknytning til strømnettet, men som genererer egen strøm eller får påfyll fra en ekstern enhet, og vindmølleparker.

alt

Fjorårets sommervikarer på befaring. Fra venstre Fredrik Blom, Tor Thorsrud Sporsem, Kathrine Wiulsrød Lunder, Ine Skarrud og Lars Eirik Eilifsen

- Sammen med fire hyggelige og smarte elkraftingeniører jobbet jeg med tre ulike prosjekter. Et prosjekt omhandlet en markeds- og mulighetsanalyse av landstrøm til skip på havnesiden, det andre prosjektet fokuserte på de tekniske aspektene knyttet til å utvikle og implementere off-gridladere til elbiler, med hovedfokus på det norske markedet. Det siste prosjektet omhandlet hvorvidt Infratek burde ekspandere sin markedsandel på det moderne vindkraftmarkedet. I alle de tre prosjektene lærte vi mye om kraftmarkedet i Norge, og om ulike teknologier Infratek bruker i dag. Vi fokuserte også på hvilke teknologier Infratek kan bruke i fremtiden. Ikke minst lærte vi mye om hvordan det er å jobbe i elkraftbransjen, sier Skarrud.

Tett oppfølging

I sommerjobben hos Infratek får du tett og god oppfølging gjennom det 6 uker lange vikariatet, som varer fra midten av juni til begynnelsen av august.

- Vi fikk tett oppfølging hele sommeren, og mulighet til å være med på flere befaringer. Dersom vi behøvde mer informasjon om et tema, ble vi enten hjulpet internt i Infratek, eller vi ble satt i kontakt med aktuelle kompetansepersoner. Midt i fellesferien var det i blant stille på kontoret, men til og med da var det ikke et problem å få hjelp og veiledning, forteller Skarrud. 

Nyttig for Infratek

Leon Andeng, avdelingsleder for fagopplæring, synes det er verdifullt å ha sommerstudenter i vikariat hos Infratek.

– Vi ser stor nytte av å ha studenter i sommerjobb her. Det er viktig for oss å holde god kontakt med utdanningsmiljøene. Vi prøver også ha en grundig prosess i tett samarbeid med HR når vi velger hvem som blir sommervikarer hos oss, sier Andeng. 

Fikk videre engasjement

Etter seks uker med utfordringer og bratt læringskurve, ble Ine tilbudt et engasjement i Infratek.

- Jeg ble tilbudt et videre engasjement som forretningsutvikler siste dag i sommervikariatet, i divisjon Distribusjonsnett Norge. Her jobbet jeg med en LFS-utleietjeneste, landstrømmarkedet og utvikling av beredskapstjenester. Det var en utrolig flott erfaring.

Sommervikariat 2017

Som sommervikar i Infratek får du mulighet til å bidra til forretningsutvikling innen viktige områder som distribusjonsnett, regionalnett, veilys og ladestruktur for elbiler. Ine ville aldri vært foruten sommerjobben i Infratek.

- Å jobbe i Infratek var både utfordrende og lærerikt. Det å få muligheten til å jobbe i den "virkelige verden" med ordentlige problemstillinger er noe helt annet enn å løse en fiktiv caseoppgave på skolen. Det var også veldig nyttig å få hands-on-erfaring med å jobbe med ingeniører, utnytte våre ulike kompetanser, og lage et felles produkt, avslutter Skarrud.

 

Fristen for å søke på årets sommervikariater er 1. mars.

https://infratek.mynetworkglobal.com/no/what:job/jobID:134669/where:4/

 

 

Test 2 = None

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Hafslund Nett AS
Sted:
Oslo
Arbeid utført:
Prosjektering og sanering av oljetrykkskabler

I over et år har Infrateks oljekabelmontører jobbet med å tømme og sanere underjordiske oljetrykkskabler i Oslo. Arbeidet er en viktig del av oppgraderingen mot et mer fremtidsrettet strømnett i byen.

Økt strømbehov

Sentrumsutvikling og mange nye beboere gjør at hovedstaden trenger mer strøm. I løpet av 2017 skal hovednettet i Oslo, på 33 kV, være ferdig oppgradert til et nytt og mer fremtidsrettet nett på 132 kV. Det betyr at gamle oljekabler erstattes med mer miljøvennlige, effektive og plastisolerte PEX-kabler, og de gamle 33 kV- og 47 kV-kablene må tømmes for olje. Det er en møysommelig, men viktig prosess.

- For å tømme og kondemnere oljekablene, må de tappes i to runder. Kablene må først tas helt ut av drift, før alt annet utstyr frakobles. Deretter kan kablene tømmes for olje. Når det så har gått tre måneder, kan runde to med oljetapping begynne. Da bruker vi i tillegg trykkluft for å få ut restene. Infrateks montører setter på endehetter og plomberer igjen kablene, før oljekablene kan avvikles for godt, forklarer prosjektleder Frank Harangen.

I løpet av 2016 har Infratek tappet litervis med olje.

- Vi har tømt kabler for ca. 120.000 liter olje. All oljen som tappes ut leverer vi til godkjente mottak. Her blir oljen raffinert til bruk andre steder.

alt

Spesialkompetanse

Denne formen for oljekabelarbeid som Infratek nå utfører for Hafslund Nett, er det stadig færre montører som behersker.

- Det krever spesialkompetanse på fagområdet. Det er ikke mange montører igjen i Norge som innehar slik kunnskap. I Infratek er vi per i dag så heldige å ha 12 oljemontører som mestrer faget, sier Harangen.

Hafslund Nett er fornøyd med arbeidet Infratek har gjort.

- Vi er veldig tilfreds med jobben og det gode samarbeidet med Infratek i dette prosjektet, sier Ivar Bredesen, senioringeniør Regionalnett i Hafslund Nett.

Sanering av kummer

Oljetrykkskablene som ligger under bakken, er oppdelt i seksjoner. Mellom hver seksjon ligger det underjordiske kummer med oljeutstyr. Etterhvert som kablene legges ned, må kummene saneres.

- Vi har tatt ut 33 seksjoner, og demontert 20 kummer rundt omkring i Oslo. Her har alle rør blitt tettet igjen, og tilførsler, utstyr, strøm og signaler er fjernet. I tillegg til dette, er det også vår oppgave å fjerne selve kumlokket, pigge ned betong, fylle på med grus, og asfaltere eller legge gressplen, sier Harangen.

alt

Hafslund Nett skal fortsette arbeidet med tømming av oljetrykkskabler og sanering av kummer i 2017.

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En del av arbeidet Infratek har utført, har vært langs Akerselva. Jobben som ble gjort i dette området ble fulgt opp spesielt tett.

- Vi måtte søke Fylkesmannen, Bymiljøutvalget, Vannverket og andre etater om tillatelser før prosjektet kunne starte. Vi har hatt daglig besøk av både Bymiljøetaten og Hafslund. Da er det godt å ha et mannskap med ekstremt dyktige montører som kan jobben sin, sier Harangen.

I Infratek jobbes det systematisk med HMS, med strenge krav til et trygt og godt arbeidsmiljø.

- HMS / SHA har vært et viktig fokusområde for Infratek, noe vi er godt fornøyd med, avslutter Ivar Bredesen i Hafslund Nett.

alt

Hafslund Nett på Safety Walk med prosjektleder Frank Harangen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
E6, Kvam
Arbeid utført:
Lysinstallasjon

Utbyggingen av en ny E6 mellom Vinstra og Sjoa ble ferdigstilt i desember. Langs strekningen ligger nye Kvam bru, der Infratek har stått for lyssettingen.

Prosjektleder Per Inge Nordvik ønsker nå at Infra Solutions skal få flere arbeider spisset inn mot installasjon av effektbelysning.  

- Det har vært en fantastisk prosess. Nå håper vi at Infra Solutions kan få flere prosjekter som innbefatter spesielle og kreative lyssettinger.

Effektbelysningen er designet av Erik Selmer, og Luminator har vært lampeleverandør på arbeidet. Anleggslederen for prosjektet heter Robin Bandlien.

I tillegg til Kvam bru, har Infra Solutions også utført andre arbeider for Statens Vegvesen på den nye E6-strekningen.

- Vi har gjort veilysanlegg på sørsiden av Teigkamptunnelen, ved Kvam sentrum, og ved Sjoa. I tillegg har vi hatt effektbelysningen av tre mindre trebruer, Kongsli, Giverhagen og Taarud, sier Nordvik.

På alle prosjektene er det Implenia Aurstad ANS som har vært hovedentreprenør.

Vindutsatt

alt

Foto: Roar Holten, Statens Vegvesen 

Kvam bru er 60 meter høy, og helt på toppen har Infratek installert flylys og lynavledere. Det var en luftig opplevelse for de som skulle gjøre jobben.

- Arbeidene har vært utført fra en kurv hengende fra en byggekran. Arbeidet stoppet opp med en gang det ble litt vind, forteller Nordvik, og fortsetter

- For en av montørene våre ble det med den ene turen opp. Han klarte ikke gjøre noe fordi han holdt seg fast med begge hender.

På tross av luftige utfordringer, er Kvam bru nå blitt en viktig del av den nye E6-strekningen.

- Det har blitt et vakkert landemerke på turen oppover dalen, avslutter Nordvik.

alt

LagreLagre

Kunde:
Oslo kommune v/Bymiljøetaten og bydel Alna
Sted:
Undergang E6
Arbeid utført:
Prosjektering og montasje

E6-undergangen mellom IKEA Furuset og Lindeberg er knapt til å kjenne igjen. Spesialbelysning i kombinasjon med friske fager er årsak til forvandlingen, som Infratek har prosjektert.

 

Infrateks divisjon Infra Solutions er en stor aktør innenfor veibelysning i Norge. 
- Dette oppdraget var litt utenom det vanlige, men ikke desto mindre spennende å jobbe med, sier prosjektleder Øyvind Hagen. 

Tidligere var undergangen blass i fargene. Nå er den ene siden malt i mange nye friske farger, mens motsatt vegg er lyssatt. 
- Midt i undergangen er det bevegelse-sensorer som gjør at når du går forbi to speil lyser silhuetten din i speilene. Det gir en veldig artig effekt, sier prosjektleder Finn Wangsmo.

Spesialbelysningen er utført i samarbeid med designfirmaet Hoos AS som har levert selve lysene og sensorene. Produsent av sensorene var Null Ohm AS og ÅF Lighting Norway hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.
- Infratek har oppgraderte sikringsskap, demontert eksisterende belysning og tilførsler. I tillegg har vi lagt nye tilførsler til ny belysning og monterte Led drivere for effektbelysningen         

I det samme prosjektet for bymiljøetaten ble to underganger til i samme området oppgradert med maling kombinert med belysning. Ved disse to undergangene, mellom Tevlingveien og Lindebergåsen og under Lindebergveien ved Lindeberg sykehjem, har Infratek også satt opp såkalte multifunksjonsmaster med effektbelysning, og veilys.

På hovedbildet ser du prosjektlederne Finn Wangsmo (t.v) og Øyvind Hagen i undergangen ved IKEA Furuset.

De andre bildene er undergangen slik den så ut før prosjektet ble satt i gang, og undergangen ved Lindeberg sykehjem som også er blitt som ny. 

 

Se bilder fra casen

Kunde:
Oslo kommune
Sted:
Karl Johans gate
Arbeid utført:
Montere banner

Ingen som er i Oslo denne uken kan unngå legge merke til at Norway Cup er i gang. Infratek er med på å gjøre verdens største fotballturnering synlig i gatebildet.

 

Når utestedene langs Norges paradegate, Karl Johan, stenger og de siste festløvene begynner å traske hjem inntar Infratek Solutions avd. 5240 gatebildet. 
- For å få hengt opp bannere må vi bruke lift, og annet utstyr som tar plass. Derfor denne typen arbeid gjøres om natta, sier teknisk saksbehandler Bjørn Andersen. 

Infratek har kontrakt med Oslo kommune om å henge opp bannere i forbindelse med ulike arrangementer. Norway Cup er et eksempel, Nobelpris-utdelingen og Oslo Military Tattoo to andre. 

- I tillegg henger vi opp lys i forbindelse med julegater. Både dette og opphenging av bannere er et håndverk som krever spesiell kompetanse og spesialutstyr i tillegg til sertifikat og godkjenninger. Man kan ikke jobbe nær trikkens kjøreledning uten å vite hva man gjør…, sier avdelingsleder Jon-Henrik Hem.

I tillegg til bannere installerer vi også dekorativ fasadebelysning til både private og offentlige bygg.

Se bilder fra casen

Kunde:
Statkraft
Sted:
Songa kraftstasjon, Arabygdi
Arbeid utført:
Skifte kabel fra 300 til 420 kV

Odd Agnar Drivvoll, Øystein Gullestad og Ole Nielsen har hatt Arabygdi øverst i Telemark som arbeidsplass i vår og forsommer. Statkrafts kraftstasjon Songa oppgraderes. Infratek jobb er å bytte fra oljekabel til PEX-kabel på anlegget. Totalt har Infratek lagt inn 1050 meter med 420 kV kabel. Både trekking og terminering av slike kabler krever spesialkompetanse og det er ikke mange entreprenører som er sertifisert til å arbeide med 420kV, slik Infratek er.

 

Songa kraftstasjon ligger rett ved en av Norges dypeste innsjøer, Totak, og ble satt i drift i 1964. Nå blir det altså oppgradert, i løpet av juni skal arbeidene være ferdig og vannet igjen komme ned de 287 meterne i rørfallet.Infrateks trio er i rute, og har sin del av prosjektet under god kontroll der de jobber på stillaset over inngangsporten til kraftstasjonen. 

- Grunnjobben vår her på Songa har vært å bytte fra oljekabel på 300 kV till PEX-kabel på 420 kV. Sentralnettet utenfor stasjonen er kun dimensjonert for 300 kV, men Statkraft ønsker å oppgradere stasjonen for framtiden, sier bas Odd Agnar Drivvoll.
Foruten skifte av kanel, skifter også Infratek kabelavslutningene og overspenningsavledere ved anlegget

Testing av «nye» Songa skjer i disse dager. Avdelingsleder Jan Torstensen sier prosjektet har hatt en stram tidsplan.
- Vinduet er de ukene Statkraft har stengt igjen krana, sier Torstensen. Han karakteriserer oppdraget for Statkraft slik: Infratek har lykkes godt med denne type jobber i kraftstasjoner de siste årene. Vårt entreprenørskap, kraftfulle gjennomføring og innsalg av løsning er oppskriften for å lykkes med disse oppdragene.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.