Aktuelt

To nye styremedlemmer

Styret i Infratek AS har fått to nye medlemmer, Beate Hamre Deck og Rikke Tobiasson Reinemo. De to ble valgt inn på generalforsamlingen tirsdag 25. april.

26/04/2017
To nye styremedlemmer

- Beate og Rikke har en profil og bakgrunn som Infratek vil ha stor nytte av. Jeg er veldig glad for at de har takket ja til å sitte i styret, sier styreleder Bård Mikkelsen.

Beate Hamre Deck er konserndirektør HR i Bane NOR SF. Før det var hun HR-direktør i forretningsområdet Utvikling og Produksjon Internasjonal i Statoil, hvor hun samtidig hadde rollen som Statoils plassjef i Oslo. Hamre Deck har også hatt styreverv i energikonsernet BKK og vært medlem i Arbeidsgiverpolitisk utvalg i Energi Norge. Hun har tidligere yrkeserfaring fra Statkraft der hun har vært både HR-direktør og internrevisjonsdirektør, og fra revisjons- og rådgivingsselskapet Arthur Andersen. Hamre Deck er utdannet siviløkonom med spesialisering i bedriftsøkonomi ved Universitetet i Grenoble, Frankrike. Ved samme universitet har hun også Diplome d’Etudes Superieur Specialisee.

Rikke Tobiasson Reinemo driver egen investeringsvirksomhet. Hun er også styreleder i Mestergruppen AS og styremedlem i Argentum Asset Mangement AS. Tobiasson Reinemo har også vært styreleder- og medlem i Enoro Holding AS, og vært styremedlem i Stamina Group AS, Gothia Financial Group AS, Norsk Jernbanedrift AS og Pronova BioPharma ASA. Hun har tidligere vært partner i Herkules Capital, og har også bakgrunn fra konsulent- og rådgivingsselskapet McKinsey. Tobiasson Reinemo er utdannet ved handelshøyskolen BI Sandvika, siviløkonom.

Samtidig som Hamre Deck og Tobiasson Reinemo går inn i styret fratrer Lars-Ove Håkansson.

 

Nye E6 ble Årets anlegg

Infratek har stått for installasjon av effektbelysning og veibelysning på deler av den nye E6-strekningen Frya-Sjoa.

05/04/2017
Nye E6 ble Årets anlegg

En av de største veiutbyggingene i Norge de siste årene åpnet 17. desember 2016. Langs den 33 kilometer nye veien ligger blant annet Kvam Bru, lyssatt av Infrateks divisjon Infra Solutions.

- Vi stod for effektbelysningen på brua. Kvam bru har blitt et vakkert lysende landemerke på turen oppover Gudbrandsdalen. I tillegg installerte vi flylys og lynavledere, sier prosjektleder Per Inge Nordvik. 

Infra Solutions utførte også andre arbeider for Statens vegvesen på den prisvinnende E6-strekningen.

- Vi installerte veilysanlegg på sørsiden av Teigkamptunnelen, ved Kvam sentrum og ved Sjoa. I tillegg hadde vi effektbelysningen på tre mindre trebruer, Kongsli, Giverhagen og Taarud. Det er flott at E6-strekningen legges merke til, sier Nordvik.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

"E6 Frya-Sjoa er et forbilledlig eksempel på hvordan et stort inngrep, i et kulturlandskap av nasjonal verdi, har underordnet og tilpasset seg landskapet. Nye E6 smyger seg gjennom landskapet på en måte som om den alltid har ligget der. 33 kilometer vei med tunneler og brukonstruksjoner med fremragende ingeniørkunst og arkitektur av vår tid. Prosjektet har stor samfunnsnytte og imponerer med solid og omsorgsfull gjennomføring særpreget av tillit og samhandling mellom aktørene. Resultatet er blitt en miljøtilpasset, trafikksikker og vakker vei som tar både naboene til veien og trafikantene på alvor Et vellykket prosjekt som til fulle tjener sin hensikt."

Kåringen fant sted under årets Byggegalla i Oslo, som er en del av Byggedagene.

Skal lede selskapskommunikasjon og samfunnsansvar

Jørgen Thaule (51) er ansatt som leder for selskapskommunikasjon og samfunnsansvar i Infratek-konsernet.

15/03/2017
Skal lede selskapskommunikasjon og samfunnsansvar

- Det er en ny overordnet rolle i Infratek-konsernet. Vi ønsker å styrke vår synlighet i markedet og i befolkningen generelt. Både i Norge, Sverige og Finland. Og fokuset på samfunnsansvar og oppfyllelse av dette blir stadig viktigere. Jørgen har en solid faglig bakgrunn som passer oss veldig bra. Han vil være en viktig bidragsyter for utviklingen av konsernet, sier konsernsjef Lars Bangen.

Jørgen Thaule vil ha det overordnede ansvaret for ekstern og intern informasjon, utøvelse av samfunnsansvar, branding og omdømmeforvaltning. Thaule har tidligere blant annet vært direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Telenor Broadcast Holding, informasjonsdirektør i Canal Digital og som informasjonssjef i Norges Televisjon vært ansvarlig for den nasjonale PR- og informasjonskampanjen for overgangen fra analog- til digital-TV i Norge.
Thaule har også lang pressebakgrunn, blant annet fra VG der han har vært både nyhetssjef, reportasjeleder og reporter.

- Infratek spiller en viktig rolle i det moderne nordiske samfunnet. Selskapet har en solid posisjon, men ønsker samtidig vekst og utvikling. Det er en spennende reise jeg har lyst å være med på, sier
Jørgen Thaule som er utdannet fra  Norges Journalisthøgskole.

Jørgen Thaule begynte som leder for selskapskommunikasjon og samfunnsansvar i Infratek 1. mars, og rapporterer til konsernsjef Lars Bangen.

Infratek vant Statnett-kontrakt

Infratek har inngått en avtale med Statnett SF vedrørende ombygging av Hamang Transformatorstasjon ved Sandvika i Bærum kommune.

16/02/2017
Infratek vant Statnett-kontrakt

Kontrakten innbefatter grunn-, betong- og montasjearbeid, og har en samlet verdi på 40-50 millioner kroner.

Stort prosjekt for fremtidig strømnett

Prosjekt Hamang er en del av Nettplan Stor-Oslo. Dette er en samlet plan for fornying og forsterking av sentralnettet i og rundt hovedstaden. Kontrakten som Statnett og Infratek nå har inngått, er en av fem kontrakter på Hamang-prosjektet, der Infratek er hovedbedrift. Infratek skal koordinere de andre kontraktene som skal foregå samtidig på området.

- Vi er svært glad for denne kontrakten. Statnett har vurdert Infratek høyt på tverrfaglighet og HSEQ (health, safety, environment og quality). Dette er områder Infratek satser sterkt på, så det er vi fornøyd med, sier Lars-Erik Sundell, avdelingsleder Regionalnett Infratek Østfold.

Prosjektet er omfattende, og mange avdelinger i Infratek vil være en del av arbeidet.

- Hamang-prosjektet omfatter leveranse fra fagområdene på Regionalnett linje, Regionalnett stasjon, Regionalnett kabel, reservekraft, mekanisk, bygg og distribusjon. Dette vil være en flott arena for oss til å kunne å vise frem vår samlede leveringsstyrke, sier Sundell.

Grunn- betong- og montasjearbeid

Arbeidet Infratek skal gjennomføre innbefatter blant annet etablering og drift av brakkeleir og riggeområder for alle entrepriser, riving av eksisterende reaktorspoler, grunn- og betongarbeid, transformatorsjakt, fundamenter, kabelkanaler, kabelgrøfter og trekkerør. I tillegg skal Infratek blant annet strekke linjer på 300 kV og 45 kV, stå for installasjon av 145 kV kabel mot nytt GIS-anlegg, sørge for 400 V stasjonsforsyning, nødaggregat og stasjonstransformator mm.

- Vi gleder oss til å sette i gang med prosjektet. Vi skal sørge for at dette blir en leveranse av høy kvalitet, som befester vår posisjon som ledende bygger av kritisk infrastruktur, sier Sundell.

Oppstart på prosjektet er allerede 13. mars 2017, og skal gå frem til høsten 2018.

Tilstede - Arbeidsglede - Bevegelse

Vår forretningside er å bygge, drifte og vedlikeholde kritisk infrastruktur. Denne videoen, tatt opp på Hvaler 23. desember i fjor, gjenspeiler på en god måte våre kjerneverdier - Tilstede, Arbeidsglede og Bevegelse.

17/02/2017
Tilstede - Arbeidsglede - Bevegelse

Kjerneverdiene våre former kulturen og definerer karakteren til selskapet vårt. De veileder oss i hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi tar avgjørelser.

Tilstede
I Infratek jobber vi hver dag med å være tilstede og synlige for kunder og kolleger. Med dette mener vi at vi er engasjerte, fokuserte og bestemte i alt vi gjør.

Arbeidsglede
Som en arbeids- og kompetanseintensiv virksomhet, legger vi stor vekt på jobbtilfredshet. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi har respekt for hverandre, god sans for humor og vi oppmuntrer hverandre. Våre medarbeidere skal være inspirert til å nå våre felles mål og å dyrke det unike.

Bevegelse
For å være en konkurransedyktig og effektiv organisasjon skal vi være fleksible, og viljen til å tilpasse oss og ha endringsvilje skal alltid være synlig.

 

Test 2 = None

Investorinformasjon

Kundecaser

Klikk på et av bildene under for å lese om casen

Kunde:
Møre Nett
Sted:
Ørsta
Arbeid utført:
Levering og montering av kabel og endeavslutninger

Omringet av Sunnmørsalper og nydelig natur, har Kabelavdelingen i Infratek siden midten av januar jobbet med levering og montering av kabler og endeavslutninger på Ryste transformatorstasjon i Ørsta. 

Ryste transformatorstasjon skal oppgraderes fra 66kV til 132 kV spenning, og gi hovedforsyning til Ørsta sentrum. Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nye transformatorer og nytt koblingsanlegg.

- Møre Nett valgte Infratek som leverandør på bakgrunn av kvalitet og leveringstid på kritisk materiell. Det er vi glade for, og prosjektet har vært veldig vellykket, sier prosjektleder i avdeling Kraftkabel Jørgen Bjørnstad Dannevig i Infratek.

Infratek har stått for levering og montering av kabler mellom nytt GIS-anlegg (Gas Insulated Switchgear) og to nye transformatorer, T1 og T2, i tillegg til to nye mastepunkter, i alt fire kabelsett. Infratek har også sørget for montasje av kabelendeavslutninger, samt prosjektering og design av stålstruktur for montasje av kabel og endeavslutninger i nye trafoceller.

alt  

Infrateks montør setter sammen stålstativer. 

 

- Prosjektet har gått på skinner. Selv om oppstarten ble langt tidligere enn først planlagt, fikk vi tilpasset oss med en smartere arbeidsmetodikk, helt uten ekstra kostnad for Infratek og kunden, sier Dannevig fornøyd. – I tillegg vil jeg berømme alle montører som har vært med på å danne grunnlag for at prosjektet har vært vellykket. Anleggsleder Morten Høydal og montasjebas Andreas Kildahl fortjener et ekstra klapp på skulderen.

Infrateks kabelavdeling avslutter arbeidet i Ørsta i februar/mars.

Bildene til høyre:

Transformatorstasjon 1 under arbeid.

Et av kabelsettene ferdig forlagt i betongkulvert.                             

Se bilder fra casen

Kunde:
Hafslund Nett AS
Sted:
Oslo
Arbeid utført:
Prosjektering og sanering av oljetrykkskabler

I over et år har Infrateks oljekabelmontører jobbet med å tømme og sanere underjordiske oljetrykkskabler i Oslo. Arbeidet er en viktig del av oppgraderingen mot et mer fremtidsrettet strømnett i byen.

Økt strømbehov

Sentrumsutvikling og mange nye beboere gjør at hovedstaden trenger mer strøm. I løpet av 2017 skal hovednettet i Oslo, på 33 kV, være ferdig oppgradert til et nytt og mer fremtidsrettet nett på 132 kV. Det betyr at gamle oljekabler erstattes med mer miljøvennlige, effektive og plastisolerte PEX-kabler, og de gamle 33 kV- og 47 kV-kablene må tømmes for olje. Det er en møysommelig, men viktig prosess.

- For å tømme og kondemnere oljekablene, må de tappes i to runder. Kablene må først tas helt ut av drift, før alt annet utstyr frakobles. Deretter kan kablene tømmes for olje. Når det så har gått tre måneder, kan runde to med oljetapping begynne. Da bruker vi i tillegg trykkluft for å få ut restene. Infrateks montører setter på endehetter og plomberer igjen kablene, før oljekablene kan avvikles for godt, forklarer prosjektleder Frank Harangen.

I løpet av 2016 har Infratek tappet litervis med olje.

- Vi har tømt kabler for ca. 120.000 liter olje. All oljen som tappes ut leverer vi til godkjente mottak. Her blir oljen raffinert til bruk andre steder.

alt

Spesialkompetanse

Denne formen for oljekabelarbeid som Infratek nå utfører for Hafslund Nett, er det stadig færre montører som behersker.

- Det krever spesialkompetanse på fagområdet. Det er ikke mange montører igjen i Norge som innehar slik kunnskap. I Infratek er vi per i dag så heldige å ha 12 oljemontører som mestrer faget, sier Harangen.

Hafslund Nett er fornøyd med arbeidet Infratek har gjort.

- Vi er veldig tilfreds med jobben og det gode samarbeidet med Infratek i dette prosjektet, sier Ivar Bredesen, senioringeniør Regionalnett i Hafslund Nett.

Sanering av kummer

Oljetrykkskablene som ligger under bakken, er oppdelt i seksjoner. Mellom hver seksjon ligger det underjordiske kummer med oljeutstyr. Etterhvert som kablene legges ned, må kummene saneres.

- Vi har tatt ut 33 seksjoner, og demontert 20 kummer rundt omkring i Oslo. Her har alle rør blitt tettet igjen, og tilførsler, utstyr, strøm og signaler er fjernet. I tillegg til dette, er det også vår oppgave å fjerne selve kumlokket, pigge ned betong, fylle på med grus, og asfaltere eller legge gressplen, sier Harangen.

alt

Hafslund Nett skal fortsette arbeidet med tømming av oljetrykkskabler og sanering av kummer i 2017.

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

En del av arbeidet Infratek har utført, har vært langs Akerselva. Jobben som ble gjort i dette området ble fulgt opp spesielt tett.

- Vi måtte søke Fylkesmannen, Bymiljøutvalget, Vannverket og andre etater om tillatelser før prosjektet kunne starte. Vi har hatt daglig besøk av både Bymiljøetaten og Hafslund. Da er det godt å ha et mannskap med ekstremt dyktige montører som kan jobben sin, sier Harangen.

I Infratek jobbes det systematisk med HMS, med strenge krav til et trygt og godt arbeidsmiljø.

- HMS / SHA har vært et viktig fokusområde for Infratek, noe vi er godt fornøyd med, avslutter Ivar Bredesen i Hafslund Nett.

alt

Hafslund Nett på Safety Walk med prosjektleder Frank Harangen

Kunde:
Statens Vegvesen
Sted:
E6, Kvam
Arbeid utført:
Lysinstallasjon

Utbyggingen av en ny E6 mellom Vinstra og Sjoa ble ferdigstilt i desember. Langs strekningen ligger nye Kvam bru, der Infratek har stått for lyssettingen.

Prosjektleder Per Inge Nordvik ønsker nå at Infra Solutions skal få flere arbeider spisset inn mot installasjon av effektbelysning.  

- Det har vært en fantastisk prosess. Nå håper vi at Infra Solutions kan få flere prosjekter som innbefatter spesielle og kreative lyssettinger.

Effektbelysningen er designet av Erik Selmer, og Luminator har vært lampeleverandør på arbeidet. Anleggslederen for prosjektet heter Robin Bandlien.

I tillegg til Kvam bru, har Infra Solutions også utført andre arbeider for Statens Vegvesen på den nye E6-strekningen.

- Vi har gjort veilysanlegg på sørsiden av Teigkamptunnelen, ved Kvam sentrum, og ved Sjoa. I tillegg har vi hatt effektbelysningen av tre mindre trebruer, Kongsli, Giverhagen og Taarud, sier Nordvik.

På alle prosjektene er det Implenia Aurstad ANS som har vært hovedentreprenør.

Vindutsatt

alt

Foto: Roar Holten, Statens Vegvesen 

Kvam bru er 60 meter høy, og helt på toppen har Infratek installert flylys og lynavledere. Det var en luftig opplevelse for de som skulle gjøre jobben.

- Arbeidene har vært utført fra en kurv hengende fra en byggekran. Arbeidet stoppet opp med en gang det ble litt vind, forteller Nordvik, og fortsetter

- For en av montørene våre ble det med den ene turen opp. Han klarte ikke gjøre noe fordi han holdt seg fast med begge hender.

På tross av luftige utfordringer, er Kvam bru nå blitt en viktig del av den nye E6-strekningen.

- Det har blitt et vakkert landemerke på turen oppover dalen, avslutter Nordvik.

alt

LagreLagre

Kunde:
Oslo kommune v/Bymiljøetaten og bydel Alna
Sted:
Undergang E6
Arbeid utført:
Prosjektering og montasje

E6-undergangen mellom IKEA Furuset og Lindeberg er knapt til å kjenne igjen. Spesialbelysning i kombinasjon med friske fager er årsak til forvandlingen, som Infratek har prosjektert.

 

Infrateks divisjon Infra Solutions er en stor aktør innenfor veibelysning i Norge. 
- Dette oppdraget var litt utenom det vanlige, men ikke desto mindre spennende å jobbe med, sier prosjektleder Øyvind Hagen. 

Tidligere var undergangen blass i fargene. Nå er den ene siden malt i mange nye friske farger, mens motsatt vegg er lyssatt. 
- Midt i undergangen er det bevegelse-sensorer som gjør at når du går forbi to speil lyser silhuetten din i speilene. Det gir en veldig artig effekt, sier prosjektleder Finn Wangsmo.

Spesialbelysningen er utført i samarbeid med designfirmaet Hoos AS som har levert selve lysene og sensorene. Produsent av sensorene var Null Ohm AS og ÅF Lighting Norway hadde det overordnede ansvaret for prosjektet.
- Infratek har oppgraderte sikringsskap, demontert eksisterende belysning og tilførsler. I tillegg har vi lagt nye tilførsler til ny belysning og monterte Led drivere for effektbelysningen         

I det samme prosjektet for bymiljøetaten ble to underganger til i samme området oppgradert med maling kombinert med belysning. Ved disse to undergangene, mellom Tevlingveien og Lindebergåsen og under Lindebergveien ved Lindeberg sykehjem, har Infratek også satt opp såkalte multifunksjonsmaster med effektbelysning, og veilys.

På hovedbildet ser du prosjektlederne Finn Wangsmo (t.v) og Øyvind Hagen i undergangen ved IKEA Furuset.

De andre bildene er undergangen slik den så ut før prosjektet ble satt i gang, og undergangen ved Lindeberg sykehjem som også er blitt som ny. 

 

Se bilder fra casen

Kunde:
Oslo kommune
Sted:
Karl Johans gate
Arbeid utført:
Montere banner

Ingen som er i Oslo denne uken kan unngå legge merke til at Norway Cup er i gang. Infratek er med på å gjøre verdens største fotballturnering synlig i gatebildet.

 

Når utestedene langs Norges paradegate, Karl Johan, stenger og de siste festløvene begynner å traske hjem inntar Infratek Solutions avd. 5240 gatebildet. 
- For å få hengt opp bannere må vi bruke lift, og annet utstyr som tar plass. Derfor denne typen arbeid gjøres om natta, sier teknisk saksbehandler Bjørn Andersen. 

Infratek har kontrakt med Oslo kommune om å henge opp bannere i forbindelse med ulike arrangementer. Norway Cup er et eksempel, Nobelpris-utdelingen og Oslo Military Tattoo to andre. 

- I tillegg henger vi opp lys i forbindelse med julegater. Både dette og opphenging av bannere er et håndverk som krever spesiell kompetanse og spesialutstyr i tillegg til sertifikat og godkjenninger. Man kan ikke jobbe nær trikkens kjøreledning uten å vite hva man gjør…, sier avdelingsleder Jon-Henrik Hem.

I tillegg til bannere installerer vi også dekorativ fasadebelysning til både private og offentlige bygg.

Se bilder fra casen

Feil på veilys

Her kan man rapportere inn feil på veilys, ved å benytte skjemaet under. Se rapporterte feil

Husnummer
Mast-/armaturnummer
Fornavn*
Tlf*
Etternavn*
E-post*
Melding...

Om oss

Vi er Nordens ledende totalleverandør innen bygging, drifting og vedlikehold av kritisk infrastruktur med rundt 1350 ansatte. Infratek har hovedkontor i Oslo, og har mange kontorer rundt i Norge, Sverige, og Finland.

Infratek spiller en viktig rolle i samfunnet ved å sørge for at den grunnleggende infrastrukturen fungerer. Estimert er over to millioner mennesker i Norden avhengige av arbeidet vi gjør for kundene våre hver dag. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innen områder som strømforsyning, jernbanesystemer og belysning.